Przewierty sterowane

Kiedy stosuje się przewierty sterowane?

Budowa sieci przesyłowych bywa często utrudniona z powodu obecności różnego rodzaju przeszkód, które znajdują się w miejscu, gdzie przebiega projektowana trasa. Możemy do nich zaliczyć ruchliwe skrzyżowanie, cieki wodne czy wały przeciwpowodziowe. Wówczas przekopywanie metodą odkrywkową byłoby uciążliwe ze względu na konieczność odtworzenia stanu sprzed rozpoczęcia budowy. To właśnie w takiej sytuacji stosuje się przewierty sterowane.

Dlaczego przewierty sterowane są lepszą opcją od tradycyjnych metod?

Nowoczesna technologia na której opiera się stosowanie przewiertów sterowanych, stanowi swoistą innowację w inżynierii. Metoda ta niesie za sobą ogrom korzyści. Usługi bezwykopowe są wykorzystywane w szczególności wszędzie tam, gdzie praca musi zostać wykonana pod jezdnią, torami, rzeką czy chodnikiem. Zastosowanie przewiertów sterowanych wykazuje znacznie większą efektywność. Nie ma bowiem potrzeby odtwarzania stanu sprzed rozpoczęcia pracy, co wiązałoby się z dużymi kosztami oraz byłoby czasochłonne. Przewierty sterowane Wrocław stanowią jedną z najskuteczniejszych metod instalowania przewodów podziemnych i rur – zarówno na dużą, jak i niewielką skalę. Łatwe pokonywanie przeszkód, a także oszczędność cennego czasu oraz pieniędzy to główne zalety wykonywania przewiertów sterowanych.

Poziome przewierty sterowane

Metoda poziomego przewiertu sterowanego pozwala wykonać pracę w bardzo zróżnicowanych warunkach gruntowych. Oznacza to, że z powodzeniem można stosować ją m.in. w terenie zurbanizowanym, gdzie występuje wiele przeszkód w postaci jezdni czy chodników. Możliwość precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia sprawia, że poziome przewierty sterowane odznaczają się niezwykle wysokim poziomem dokładności. Metoda poziomego przewiertu sterowanego, doskonale sprawdzi się więc również w przypadku rur kanalizacji grawitacyjnej.

Poziome przewierty sterowane – etapy pracy

Etap 1. Wiercenie pilotażowe

Jeszcze zanim przystąpimy do wiercenia pilotażowego, musimy wcześniej przygotować komorę startową i odbiorczą, a także przeprowadzić czynności, takie jak usadowienie urządzenia na określonej rzędnej, z wyliczonym spadkiem. Należy również ustawić wiertnicę w osi poziomej. Po wykonaniu tych działań, można przystąpić do właściwej pracy, a więc pierwszego etapu poziomego przewiertu sterowanego. Na początku należy dokręcić tzw. głowicę pilotażową do pierwszej żerdzi. Kolejne żerdzie, które są wciskane w grunt, tworzą cały ciąg żerdzi pilotowych – do momentu wyjścia w komorze odbiorczej. Pozycja żerdzi oraz wszelkie parametry, rejestrowane są za pomocą specjalnych kamer, a następnie wyświetlają się na monitorze. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie wiertnicy, jest w stanie wychwycić każdą zmianę kierunku i natychmiast skorygować ją poprzez obrót pilota. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wykonywanie przewiertu cechuje się bardzo wysokim poziomem dokładności.

Etap 2. Rozwiercanie gruntu i wpychanie rur osłonowych
Po tym, gdy głowica pilotowa osiągnie punkt wyjścia, rozpoczyna się drugi etap poziomych przewiertów sterowanych. Głowica pilotowa zostaje wymieniona na odpowiednią głowicę rozwiercającą. Dobierana jest ona w zależności od rodzaju danego gruntu. Na tym etapie celem jest powiększenie otworu do określonej średnicy oraz wpychanie rur osłonowych. Urobek wynoszony jest na zewnętrzną stronę przy pomocy przenośników ślimakowych. W trakcie wykonywania pracy, należy dokładać rury osłonowe. Natomiast w tym samym czasie, w komorze odbiorczej, wypychane są żerdzie.

Etap 3. Wciskanie rur przewodowych oraz wypychanie rur osłonowych
Trzeci etap poziomych przewiertów sterowanych polega na tym, że w miejsce osłonowych rur stalowych, wpycha się rury przewodowe – stalowe, żelbetowe, kamionkowe, GRP czy polimerobetonowe. W celu zmniejszenia oporów wciąganego rurociągu, czasami stosuje się specjalne prowadnice lub np. podwieszanie rurociągu.

Horyzontalne przewierty sterowane

Horyzontalne przewierty kierunkowe (HDD - Horizontal Directional Drilling) stanowią nowoczesną technologię przewiertów bezwykopowych. Metody te pozwalają prowadzić otwór w poziomie w konkretnym kierunku, przy zachowaniu najwyższej możliwej precyzji. Zastosowanie horyzontalnych przewiertów sterowanych, umożliwia wykonanie instalacji, takich jak wodociągi, gazociągi, kanalizacja czy też linie energetyczne. Horyzontalne przewierty sterowane są wykonywane na terenach zurbanizowanych, gdzie nie ma możliwości prowadzenia tradycyjnych rozkopów, a także w przypadku obecności przeszkód, takich jak rzeki, wzniesienia, tory czy szosy. Horyzontalne przewierty sterowane w skale, stanowią jedną z najpopularniejszych metod budowy oraz modernizacji instalacji podziemnych w twardym podłożu.

Horyzontalne przewierty sterowane – etapy pracy

Etap 1. – Wiercenie pilotażowe
Horyzontalne przewierty kierunkowe rozpoczyna się od wykonania otworu wiertniczego, który jest zgodny z zakładaną trasą przewodu. Grunt jest urabiany za pomocą specjalnej płytki sterującej. W przypadku trudniejszych warunków, stosowany jest świder gryzowy. Wówczas dodatkowo następuje kruszenie struktury warstwy gruntu. Kierunek, w którym podąża wiercenie, jest na bieżąco monitorowany przez system nawigacji. Dzięki temu zyskujemy pewność co do tego, że horyzontalne przewierty sterowane zostaną wykonane we właściwym miejscu. Tworzony w trakcie wiercenia urobek, wynoszony jest przez płuczkę wiertniczą.

Etap 2. – Rozwiercanie
Drugi etap horyzontalnych przewiertów sterowanych, polega na poszerzaniu otworu pilotażowego. Jest to czynność, która pozwoli później zainstalować przewód o wymaganej wielkości. Do urabiania gruntu stosowane są różne poszerzacze posiadające większą średnicę od średnicy instalowanej rury przewodowej. Ich wielkość zależy przede wszystkim od warunków geologicznych, jakie występują w danym miejscu. Powstały urobek jest wynoszony przy pomocy płuczki wiertniczej.

Etap 3. – Wciąganie rury przewodowej
Ostatni etap horyzontalnego przewiertu sterowanego, polega na wciąganiu rury przewodowej do otworu, który został uprzednio poszerzony do wymaganych rozmiarów. Rura przewodowa łączy się z rurami płuczkowymi poprzez głowicę służącą do wciągania rur. Urobek zostaje wyniesiony za pomocą płuczki wiertniczej. Dodatki polimerowe, które znajdują się w płuczce, zmniejszają tarcie między wciąganą rurą przewodową, a ścianą stworzonego otworu. Dzięki temu instalowanie jest znacznie prostsze.

Mikrotuneling

Mikrotunelowanie to najnowocześniejsza technologia, polegająca na wydrążeniu otworu o określonym spadku, pomiędzy komorą nadawczą, a odbiorczą. Mikrotuneling to metoda, która jest w bardzo wysokim stopniu zautomatyzowana. Stanowi technologię jednoetapowej realizacji prac polegających na wykonywaniu rurociągów. Przy zastosowaniu tarczy wiertniczej, drążony jest tunel – przy jednoczesnym przeciskaniu rur przewodowych. Proces przeciskania rur jest mierzony za pomocą promienia lasera, co przekłada się na wyjątkową dokładność. Promień lasera znajdujący się w komorze nadawczej, odbierany jest poprzez odbiornik wyposażony w tarczę celowniczą. W taki sposób przesyłane są wszelkie informacje dotyczące położenia osi głowicy wiercącej. Sterowanie przeciskiem odbywa się za pomocą komputera.

Mikrotuneling stosowany jest podczas budowy przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, a także rurociągów przesyłowych. Główną zaletą mikrotunelingu jest to, że umożliwia wykonywanie pracy nawet w bardzo trudnych warunkach geologicznych. Co więcej, mikrotuneling jest bezpieczny, ponieważ wiele czynności wykonuje za człowieka. Ponadto, umożliwia ograniczenie ingerencji w zagospodarowanie terenu, a także zmniejszenie efektów oddziaływania na środowisko naturalne. Mikrotuneling pozwala również zaoszczędzić – nie ma potrzeby np. zamykania pasu jezdni. Co więcej, dzięki mikrotunelowaniu czas realizacji zlecenia jest krótszy, a praca zostaje wykonana z najwyższą dokładnością.

 

Przewierty sterowane we Wrocławiu – tylko z Dolmens!

Od lat specjalizujemy się w wykonywaniu przewiertów sterowanych. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, wszystkie czynności wykonujemy zgodnie z ustalonym terminem. Oferujemy usługi bezwykopowe m.in. pod jezdniami, torami, rzekami czy chodnikami. Przewierty sterowane tworzymy dla instalacji telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych lub wodno-kanalizacyjnych. Przewierty sterowane wykonujemy nie tylko we Wrocławiu, ale także na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksowe usługi budowlano-montażowe, począwszy od stworzenia projektu po jego realizację. Wykorzystujemy najwyższej jakości sprzęt, jak np. wiertnicę horyzontalną Ditch Witch® JT30 All Terrain, która pozwala sprawnie pracować nawet w najtrudniejszych warunkach. Należy pamiętać, że stabilny, wysokiej jakości sprzęt, jest równoznaczny z szybszym, wydajniejszym oraz bardziej precyzyjnym wykonaniem pracy.

Przewierty sterowane Wrocław Dolmens to gwarancja najwyższej jakości usług. Zapraszamy!

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]